Вести

ОДРЖАНА 29.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

Чланови Општинског већа разматрали су предлог одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе и предлог Одлуке о образовању Савета за међунационалне односе у општини Бела Паланка. На седници је разматрано решење о образовању стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Бела Паланка за 2022. годину. Чланови Општинског већа дали су сагласност на Правилник о условима и начину остваривања права на мере подршке за споровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја. ''Све одлуке у вези развоја пољопривреде су нам веома битне јер локална самоуправа жели да подстакне пољопривреднике, нарочито младе, да унапреде своја газдинства и развију производњу. Наше службе су свима на располагању у вези писања бизнис планова, конкурисања код домаћих и страних фондова.'' – рекао је Миљковић који је нагласио да је Општина Бела Паланка прва увела подстицајна средства за младе пољопривреднике и да ће у наредном периоду то остати приоритет.На седници већа дата је сагласност на Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима за територију општине Бела Паланка за 2021. годину.