Вести

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ДАЛО САГЛАСНОСТ НА МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА СА НОВИМ ИНВЕСТИТОРОМ У ВЕЗИ ИЗГРАДЊЕ ФАБРИКЕ АУТО-ДЕЛОВА

120.седницу Општинског већа Општине Бела Паланка обележило је доношење значајних одлука за будућност свих грађана општине. Чланови већа дали су сагласност на Меморандум о разумевању Општине Бела Паланка са новим инвеститором Привредним  друштвом ТГРС у вези изградње фабрике ауто делова и отварање нових радних места. Меморандумом, који потписује и Регионална развојна агенција Југ, утврђујусемеђусобнаправаиобавезе, каоисарадњауциљуреализацијеинвестиционогпројектакојићедопринетилокалномекономскомразвојуопштинеБелаПаланка, кроззапошљавање 350 особа, акојићеинвеститорреализоватисопственимфинансијскимсредствимаидржавнимсубвенцијамадобијенимодстранеРепубликеСрбије. ''Ово је веома значајна тачка дневног реда седнице и ја сам изузетно поносан што смо уз велику подршку председника Александра Вучића успели да доведемо другог инвеститора и наставимо процес економског развоја општине. У првој фази до 30.јуна 2020.године биће упослено 100 радника на браунфилд локацији у Белој Паланци. То је бивши објекат ‘’Црни Марко’’ и биће дат инвеститору у закуп након реконструкције. Иначе, ради се о инвеститору у области производње делова за ауто индустрију. До сада је пристигло око 300 радних биографија од стране грађана наше општине и кренуло се са обукама за рад у фабрици где ће се призводити волани за аутомобиле. У другој фази, односно, до краја 2021.године биће изграђена фабрика у индустријској зони ''Мурица 1'', тако да ћемо до овог периода запослити 350 Белопаланчана. ‘’- истакао је Горан Миљковић председник ОО Српске напредне странке Бела Паланка и председник општине. Општина Бела Паланка наставља са спровођењем мера популационе политике и у 2020.години. Измена Правилника о финансијској подршци породици са новорођеном децом, донета на седници већа,  предвиђа да свака породиља са територије општине Бела Паланка уместо досадашњих 30.000 динара, добија новчану помоћ у износу од 50.000 динара. Биће настављена и подела беби пакета у 2020.години, а брачни парови добијаће и ауто-седиште како би се омогућила што безбеднија вожња за све бебе. Општина Бела Паланка и у 2020.години финансираће поступак вантелесне оплодње у износу од 250.000 динара. Правилник о овој финансијској помоћи донет је на седници већа. И у 2020 години биће организован бесплатан превоз за све ученике основних и средње школе на територији општине Бела Паланка који станују на већој удаљености од 4 км од школе. Бесплатан превоз биће организован возилима у власништву Општинске управе и за ученике који одлазе на такмичења, чланове секција Установе културе Ремезијана и за чланове спортских клубова. Донета је Одлука о додели субвенција приватним предузетницима и привредним друштвима за подстицај запошљавања теже запошљивих лицакроздавањесувбвенцијапослодавцимазазапошљањањелицакојимаједостицањаусловазаодлазакупензијупоосновугодинаживотаилигодинастажаосигурањапреосталонајвише 36 месеци.Ову погодност искористило је до сада 120 људи а Општина Бела Паланка је у претходној години повећала средства за ову меру.